top of page
_DSC0202-34.jpg
น่านนครา_ขาว_fontEN.png

เงื่อนไขและข้อตกลงในการใช้บริการ | Terms & Condition

เมื่อผู้ใช้บริการ (“ท่าน”) เข้าใช้งานเว็ปไซต์นี้ ถือว่าท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้”) ที่กำหนดดังต่อไปนี้ โดยท่านรับทราบและตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ที่กำหนดไว้นี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วง หน้าเว็บไซต์นี้ดำเนินการโดยโรงแรมน่านนคราบูทีค ตลอดทั้งเว็บไซต์ที่คำว่า "เรา", "พวกเรา" หมายถึง โรงแรมน่านนคราบูทีค

คุณลักษณะใหม่ใดๆ หรือเครื่องมือที่มีการเพิ่มการจัดเก็บในปัจจุบันยังจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขการใช้บริการ ท่านสามารถตรวจสอบข้อตกลงและเงื่อนไขในการให้บริการฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลาในหน้านี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือเปลี่ยนส่วนหนึ่งของข้อตกลงการให้บริการใด ๆ โดยการโพสต์การปรับปรุงและ / หรือการเปลี่ยนแปลงที่เว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นความรับผิดชอบของท่านเพื่อตรวจสอบหน้านี้เป็นระยะๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลง ท่านยังคงใช้หรือเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา ถือว่าท่านได้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น

การสำรองห้องพัก

เมื่อทำการจองกับเรา (“เจ้าของที่พัก / ตัวแทนของเรา”) ท่าน (“แขกผู้เข้าพัก”) และสมาชิกที่ร่วมสำรองห้องพัก ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้ตามที่กำหนดไว้ ในระหว่างการเข้าพักท่านตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ หากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับการจองกับเราโปรดติดต่อเราก่อนทำการจอง

ในการจองห้องพักกับเราผู้เข้าพักหลักต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี

จำนวนผู้เข้าพักสูงสุดต่อห้องแสดงอยู่ในรายละเอียดการเข้าพักบนเว็บไซต์

ในกรณีที่บุคคลที่ทำการจองไม่ใช้ผู้เดียวกับแขกที่เป็นผู้เข้าพัก ผู้ที่ทำการจองอาจต้องรับผิดชอบต่อการยกเลิกการจอง การไม่เข้าใช้บริการ และความเสียหายอื่นๆ ของผู้เข้าพักหรือผู้ทำการจองต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

เฉพาะแขกผู้เข้าพักและบุคคลที่ทำการจองที่มีชื่อเท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินและสิ่งอำนวยความสะดวกของที่พัก ผู้เยี่ยมชมบุคคลที่สามจะได้รับอนุญาตให้เข้าใช้งานได้เฉพาะเมื่อได้รับอนุญาตจากเรา

สิทธิ์ในการสำรองห้องพักกับการจองใดๆจะยืนยันได้ว่าสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อแขกผู้เข้าพักชำระเงินมัดจำล่วงหน้าตามที่ได้ตกลงไว้ เงินมัดจำสามารถขอคืนได้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ที่นี่เท่านั้น

 

ผู้เข้าพักทุกคนยอมรับที่จะเคารพความเป็นส่วนตัวและความสงบสุขของแขกคนอื่น ๆ เพื่อนบ้านและเจ้าของตลอดเวลา เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจองโดยจะมีผลทันทีหากผู้เข้าพักไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงนี้หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย / รำคาญต่อแขกคนอื่น เพื่อนบ้านหรือเจ้าของ

กรณีที่สำรองห้องพักโดยตรงกับโรงแรม

  • กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการสำรองห้องพัก เช่น วันเริ่มต้นเข้าพัก(check-in date) วันสิ้นสุดการเข้าพัก(check-out date) ค่าบริการ บริการอาหารเช้า บริการรถรับส่ง และอื่นๆ ก่อนทำการชำระเงินหรือค่ามัดจำ

  • เมื่อลูกค้าทำการชำระเงินมัดจำบางส่วนหรือชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว จะถือว่าข้อมูลการสำรองห้องพักและบริการทั้งหมด ได้รับการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดจากผู้สำรองห้องพักแล้ว

 

กรณีที่สำรองห้องพักผ่านเว็บไซต์ตัวแทน (online travel agency)

  • ทางโรงแรมจะถือปฎิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงตามเว็บไซต์ตัวแทน (online travel agency) ที่ลูกค้าได้ทำการสำรองห้องพักและบริการ

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการให้บริการและราคา

  • ราคาห้องพักและบริการของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  • เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือยกเลิกบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในเวลาใดก็ได้

  • เราจะไม่รับผิดชอบต่อท่านหรือต่อบุคคลที่สามสำหรับการปรับเปลี่ยน การเปลี่ยนแปลงใด ๆของระดับราคาหรือการหยุดการให้บริการ

ถูกต้องครบถ้วนและทันเวลาของข้อมูล

เราจะไม่รับผิดชอบหากข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้ไม่ถูกต้องสมบูรณ์หรือเป็นปัจจุบัน เว็บไซต์นี้มีไว้สำหรับให้บริการข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การอ้างอิงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านเอง

 

การเช็คอินและเช็คเอาท์

ผู้เข้าพักต้องเช็คอินและเช็คเอาท์ตามเวลาที่ระบุไว้ ดังนี้

  • เช็คอินตั้งแต่เวลา 14:00 น. ถึงเวลา 24:00 น.(เวลาเทียงคืน) ในวันที่เดินทางมาถึง

  • เช็คเอาท์ภายใน: 12:00 น. ของวันที่สิ้นสุดการเข้าพัก

การยกเลิกการสำรองห้องพัก และการคืนมัดจำ

ผู้เข้าพักที่ต้องการยกเลิกการจองควรติดต่อเราโดยเร็วที่สุด เงินมัดจำที่ชำระไปแล้วจะได้รับคืนตามเงื่อนไขต่อไปนี้เท่านั้น

  • ยกเลิกล่วงหน้า 30 วันก่อนวันเข้าพัก ผู้จองจะได้รับเงินคืนเป็นจำนวน 50% ของเงินมัดจำ

  • ยกเลิกภายใน 30 วัน ก่อนวันเข้าพัก ผู้จองจะไม่มีการคืนเงินค่ามัดจำ

ผู้จองที่ไม่สามารถเข้าพักได้ตามวันที่ทำการจองห้องพักไว้ ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม ถือว่าสละสิทธิ์การเข้าพักและไม่สามารถขอคืนเงินที่ชำระมัดจำได้

ความเสียหาย และความสูญหายทรัพย์สิน

เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บเงินจากผู้เข้าพักหลักสำหรับความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการจอง

ทรัพย์สินใด ๆ ที่สูญหายหากถูกค้นพบและพบผู้เข้าพักทิ้งไว้ในระหว่างการเข้าพักจะถูกเก็บไว้เป็นระยะเวลา 1 เดือน ในขณะที่เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการรวบรวมทรัพย์สินที่สูญหายกลับมาอีกครั้งกับเจ้าของ แต่เราไม่รับผิดชอบสิ่งของที่สูญหายและขอแนะนำให้แขกตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีทรัพย์สินครบถ้วนทั้งหมดก่อนเช็คเอาท์ ถ้ามีการพบทรัพย์สินที่สูญหาย เราอาจเสนอให้การส่งคืนโดยการจัดส่งทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียน ซึ่งเจ้าของทรัพย์สินจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย

การสูบบุหรี่

ไม่อนุญาตให้สูบผลิตภัณฑ์ยาสูบใด ๆ เช่น บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ไปป์ เป็นต้น ในห้องพักและบริเวณที่ติดป้ายห้ามไว้ ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560

สัตว์เลี้ยง

เราไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณที่พักและห้องพัก ถ้าแขกผู้เข้าพักมีสัตว์เลี้ยงมาด้วย แนะนำให้วางแผนจองบริการรับฝากสัตว์เลี้ยงกับสถานรับฝากสัตว์เลี้ยงโดยเฉพาะ

16/6 Alley 1. Phakong Road, Naiwiang,

Muangm Nan 55000 Thailand

bottom of page