top of page
_DSC0202-34.jpg
น่านนครา_ขาว_fontEN.png

การปกป้องข้อมูล | Data Protection


หลักการ


ขอบคุณที่ท่านเข้าชมเว็บไซต์ของเราและให้ความสนใจในบริการของเรา เราทำการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างจริงจังโดยอาศัยความร่วมมือด้วยกันทั้งสองฝ่าย  การปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด  ซึ่งเราได้ปฏิบัติตามกฎหมายการปกป้องข้อมูล  พนักงานของเรามีหน้าที่รักษาข้อมูลทั้งหมดให้เป็นความลับ   


การเข้าสู่ข้อมูล


เมื่อมีการเข้าชมหน้าอินเตอร์เน็ตของเรา โรงแรมน่านนคราบูทีคจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชม ซึ่งถูกจัดเก็บไว้เพื่อการป้องกันและช่วยในการแสดงตัวตน  ข้อมูลเหล่านี้รวมถึง:


•    ชื่อของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตของท่าน
•    ประเทศต้นทางที่ท่านทำการเข้าสู่เว็บไซต์
•    เว็บไซต์ที่นำท่านเข้าสู่หน้าอินเตอร์เน็ตของเรา
•    คำศัพท์ที่ท่านใช้ค้นหา  หากท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเราผ่านเว็บไซต์ที่เป็นระบบค้นหา
•    เว็บไซต์ของโรงแรมน่านนคราบูทีคที่ท่านเข้าชม
•    เครื่องมือ (เว็บบราวเซอร์ ระบบปฏิบัติการ) ที่ท่านใช้เข้าสู่เว็บไซต์ของเรา
•    ไฟล์ที่ท่านดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของเรา (เช่น ไฟล์เอกสารพีดีเอฟ หรือ เวิร์ด)
•    ระยะเวลาที่ท่านเข้าชม และ
•    วันที่และเวลาที่ท่านเข้าชม


ข้อมูลเหล่านี้จะถูกวิเคราะห์โดยโรงแรมน่านนคราบูทีค เพื่อให้เราได้ทำความรู้จักในขั้นต้นและประเมินพฤติกรรมของผู้ใช้  เราจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ในขบวนการใดๆ ที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือเปิดเผยข้อมูล


ข้อมูลส่วนบุคคล


ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่ใช้เพื่อแสดงตัวตนอย่างชัดเจน รวมถึงข้อมูล เช่น ชื่อ และรหัสไปรษณีย์ หรืออีเมลของท่าน  เราทำการบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงครั้งเดียวจากการเข้าใช้ข้อมูลถ้าท่านได้ให้ข้อมูลเหล่านี้กับเราไว้ด้วยความสมัครใจ เช่น การลงทะเบียน แบบสำรวจ การแข่งขันเพื่อชิงรางวัล การติดต่อสอบถาม การลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกใช้เมื่อจำเป็นและได้รับอนุญาตตามกฎหมายเมื่อท่านสมัครใจเท่านั้น ข้อมูลทั้งหมดจะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ในประเทศสิงค์โปร์ การใช้ระบบการสำรองห้องพักและบริการของเรานั้นถือว่าท่านยินยอมให้โรงแรมน่านนคราบูทีคและบริษัทคู่ค้าจัดเก็บและใช้ข้อมูลของท่าน


การส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สาม


โรงแรมน่านนคราบูทีคได้กระทำการบางส่วนของการบริการร่วมกับบริษัทคู่ค้าที่เลือกไว้ ซึ่งบริษัทคู่ค้าเหล่านี้อยู่ภายใต้การควบคุมที่เข้มงวดของข้อกฎหมายการปกป้องข้อมูลที่กำหนดและผนวกเข้ากับหลักการปกป้องข้อมูลของโรงแรมน่านนคราบูทีค  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งต่อในกรณีที่ เมื่อทำข้อมูลเกี่ยวกับการสำรองห้องพัก เช่น การสำรองห้องพักและชำระค่าบริการแบบออนไลน์ และในแต่ละกรณี โดยที่ท่านให้ความยินยอม
ข้อมูลเพิ่มเติม – เช่น การสมัครใจให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านสนใจเป็นหลัก – เราจะไม่ส่งต่อข้อมูลให้กับบุคคลที่สาม  ข้อมูลส่วนบุคคลจะถูกส่งให้กับสถาบันของรัฐและหน่วยงานราชการที่อยู่ภายใต้กฎหมายหรือฝ่ายตุลาการที่มีหน้าที่เท่านั้น


การยกเลิก


หากท่านร้องขอโดยการเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับโรงแรมน่านนคราบูทีค หยุดการใช้งานหรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน  เราจะดำเนินการในทันที 
 

คุกกี้


คุกกี้คือเท็กซ์ไฟล์ขนาดเล็กที่ใช้กับหลายๆเว็บไซต์ในเยอรมันและที่อื่นๆทั่วโลก  คุกกี้ถูกสร้างขึ้นระหว่างที่ท่านเข้าใช้เว็บไซต์ของเราและถูกจัดเก็บไว้บนฮาร์ดดิสก์ของท่านโดยเซิร์ฟเวอร์ของเรา  คุกกี้ของเราไม่มีข้อมูลเฉพาะของแต่ละบุคคล นอกจากนี้มีเพียงเราเท่านั้นที่สามารถอ่านซ้ำได้จากคุกกี้ที่มาจากเซิร์ฟเวอร์ของเรา และไม่สามารถอ่านโดยเว็บไซต์อื่นจากภายนอก บราวเซอร์ส่วนใหญ่ถูกตั้งค่าให้ยอมรับคุกกี้โดยอัตโนมัติ  หากท่านไม่ต้องการใช้ประโยชน์จากคุกกี้ ท่านสามารถปิดฟังก์ชันนี้ในบราวเซอร์ของท่าน  ท่านสามารถเข้าชมเว็บไซต์ของเราได้โดยไม่ใช้คุกกี้  อย่างไรก็ตาม นี่อาจเป็นการจำกัดความสามารถในการใช้งานบางอย่าง
 

การใช้งานอื่นๆ (เช่น จาวาสคริปต์)


 อินเตอร์เน็ตของเราสามารถทำงานได้โดยต้องอาศัยจาวาสคริปต์


ลิงค์


บางเว็บไซต์ของโรงแรมน่านนคราบูทีคมีลิงค์ไปสู่เว็บไซต์อื่น  เราพยายามทุกวิถีทางเพื่อตรวจสอบลิงค์โดยตรงเหล่านั้น โรงแรมน่านนคราบูทีคไม่รับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์ที่อยู่ในลิงค์ดังกล่าวและเนื้อหาของเว็บไซต์ที่ลิงค์มาสู่เว็บไซต์ของเรา


การวิเคราะห์เว็บไซต์ของกูเกิ้ล


เว็บไซต์นี้ใช้ Google Analytics ซึ่งเป็นบริการการวิเคราะห์เว็บของบริษัทกูเกิ้ล (“Google”)  Google Analytics ใช้ไฟล์ข้อความที่เรียกว่า "คุกกี้" ซึ่งจะถูกบันทึกไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน และช่วยให้สามารถวิเคราะห์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ ข้อมูลในการใช้งานเว็บไซต์ของท่านที่สร้างโดยคุกกี้จะถูกส่งให้และจัดเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกา   หากเว็บไซต์นี้พบเป็นไอพีนิรนาม  ตำแหน่งไอพีของท่านจะถูกตัดการเชื่อมต่อจากกลุ่มสมาชิกประเทศในเครือสหภาพยุโรปหรือสมาชิกที่เกี่ยวข้องในกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป มีเพียงบางกรณีเท่านั้นที่ตำแหน่งไอพีทั้งหมดจะถูกส่งต่อไปยังเซิร์ฟเวอร์ของกูเกิ้ลในสหรัฐอเมริกาก่อน และถูกตัดการเชื่อมต่อที่นั่นว่ามีการใช้งานไอพีนิรนามบนเว็บไซต์นี้
 

กูเกิ้ลจะใช้ข้อมูลนี้ในฐานะผู้ปฏิบัติการของเว็บไซต์นี้เพื่อประเมินการใช้งานเว็บไซต์ ทำรายงานกิจกรรมบนเว็บไซต์ของผู้ปฏิบัติการและให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมบนเว็บไซต์และการใช้อินเตอร์เน็ตของท่าน
 

ตำแหน่งไอพีที่บราวเซอร์ของท่านส่งให้กับการวิเคราะห์ของกูเกิ้ลจะไม่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอื่นๆของกูเกิ้ล  ท่านอาจปฏิเสธการใช้คุกกี้โดยเลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบนบราวเซอร์ของท่าน  หากท่านเลือกไม่ใช้คุกกี้ ท่านอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ได้ท่านสามารถเลือกที่จะไม่ถูกวิเคราะห์จากกูเกิ้ลโดยจำเป็นต้องดาว์นโหลดและติดตั้งแอดออนการวิเคราะห์ของกูเกิ้ลบนเว็บบราวเซอร์ปัจจุบันของท่านได้ในภายหลัง


ข้อจำกัด


โรงแรมน่านนคราบูทีคสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อแนะนำเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลได้ตลอดเวลาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายการปกป้องข้อมูล


คำถามและการแสดงความเห็น


หากท่านมีคำถามหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูลของเรา กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกป้องข้อมูลของเราโดยอีเมล: nannakara.hotel@gmail.com

16/6 Alley 1. Phakong Road, Naiwiang,

Muangm Nan 55000 Thailand

bottom of page